Акт перевірки стану охорони праці

У нас вы можете скачать акт перевірки стану охорони праці в fb2, txt, PDF, EPUB, doc, rtf, jar, djvu, lrf!

Н-1 і журналу реєстрації потерпілих від нещасних випадків, планів робіт, актів перевірки стану охорони проці як внутрішнього, так і зовнішнього контролю, приписів з відмітками про виконання заходів, наказів з питань з охорони праці, у тому числі за матеріалами перевірки органів державного нагляду та контролю, матеріалів аналізу, оцінки стану та умов праці, щодо стимулювання дотримання норм охорони праці та ін. Крім того, у службі механіка повинні бути графіки планово-попереджувальних ремонтів (ППР) виробничого обладнання, затверджені головним Інженером, графіки періодичних випробувань та огляд. АКТ перевірки стану охорони праці. у монтажній дільниці № 1 ТОВ «МЕРКУРІЙ» (найменування підприємства, структурного підрозділу, цеху).  провела перевірку стану охорони праці на монтажній дільниці № 1 (об’єкт № 1), під час якої встановила: № з/п Об’єкт перевірки Виявлені недоліки, зауваження. 1 Технічний стан обладнання, конструкцій, будівель, споруд – заточувальний верстат (інв. № 46) експлуатується без захисного кожуха та підручників; – пульт керування кран-балки (інв. № ) не підвішений на металевому тросику; – відсутня вентиляція стаціонарного зварювального поста № 3. 2 Стан робочих місць, проходів та переходів задовільний. За порушення нормативних актів з охорони праці, невиконання розпоряджень органів державного нагляду з питань безпеки, охорони праці та виробничого середовища підприємства можуть притягатись органами державного нагляду за охороною праці до сплати штрафу в установленому порядку. На кожному підприємстві повинна функціонувати система матеріального заохочення трудових колективів за працю без травм.  За результатами перевірки III ступеня видається наказ по підприємству про стан і заходи підвищення безпеки праці. занесення виявлених за результатами перевірок порушень до актів перевірок стану охорони праці та в приписи щодо усунення виявлених порушень; контроль за виконанням заходів, які пов’язані з усуненням порушень за актами перевірок та приписами; розробку організаційно-технічних заходів щодо попередження аварій, нещасних випадків і професійних захворювань, які пов’язані з експлуатацією та ремонтом об’єктів підвищеної небезпеки. Нормативно-правові акти та проекти наказів з охорони праці, що повинні бути на підприємстві: 1. Програма (текст) вступного інструктажу з охорони праці та тексти інструктажу на робочих місцях. 2. Положення про систему управління охороною праці (СУОП), куди необхідно включити такі документи  Матеріали перевірки стану умов і безпеки праці комісією закладу освіти і затверджені заходи для усунення виявлених порушень. Комплексні заходи для досягнення встановлених нормативів та підвищення існуючого рівня охорони праці, що передбачені колективним договором. Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці. Підприємство отримало повідомлення від інспекції Держгірпромнагляду про те, що через місяць буде проводитися комплексна перевірка стану умов та охорони праці. Що робити?  Н-1 і журналу реєстрації потерпілих від нещасних випадків, планів робіт, актів перевірки стану охорони проці як внутрішнього, так і зовнішнього контролю, приписів з відмітками про виконання заходів, наказів з питань з охорони праці, у тому числі за матеріалами перевірки органів державного нагляду та контролю, матеріалів аналізу, оцінки стану та умов праці, щодо стимулювання дотримання норм охорони праці та ін. Акт перевірки стану охорони праці в _найменування установи, закладу освіти). Дата перевірки «____»_ 20 р. № з/п Найменування заходів з охорони праці Відмітка про виконання. 1. Організаційні заходи.  - при експлуатації котлів і обладнання котельної. Наявність акту перевірки готовності навчально-виховного закладу до нового навчального року. 2. Забезпечення безпечного проведення навчально-виховного процесу. Розміщення обладнання та його відповідність нормам охорони праці в майстернях, спортзалі, лабораторіях, навчальних кабінетах та інших приміщеннях. Чинним законодавством передбачено здійснення перевірок стану дотримання норм законодавства про охорону праці будь-якого суб’єкта господарювання низкою уповноважених державних органів.  Умови трудового договору з працівниками, а також зміст інших локальних актів підприємства з охорони праці не можуть містити положень, що суперечать законам та іншим нормативно-правовим актам з охорони праці, а ознайомлення з ними працівників є обов’язковим. Мінімальний перелік документів (заходів), які повинні бути в наявності на будь-якому підприємстві, наведений нижче. Журнал перевірки стану техніки безпеки, контроль стану охорони праці, перевірка стану охорони праці на підприємстві, акт перевірки стану охорони праці на підприємстві, перевірка правил дотримання правил охорони праці, контроль стану техніки безпеки, Книга оперативного контролю за станом охорони праці Київ, Коломия, Конотоп, Коростень, Котовськ  Триступеневий контроль за охороною праці на підприємстві, триступеневий адміністративно-громадський контроль за станом охорони праці на підприємстві, Журнал оперативного нагляду за станом охорони праці Нікополь, Ніжин, Нова. Количество просмотров публикации Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці - Наименование параметра. Значение. Тема статьи: Підготовка підприємства до комплексної перевірки стану охорони праці. Рубрика (тематическая категория). Политика.  Н-1 і журналу реєстрації потерпілих від нещасних випадків, планів робіт, актів перевірки стану охорони проці як внутрішнього, так і зовнішнього контролю, приписів з відмітками про виконання заходів, наказів з питань з охорони праці, у тому числі за матеріалами перевірки органів державного нагляду та контролю, матеріалів аналізу, оцінки стану та умов праці, щодо стимулювання дотримання норм охорони праці та ін. Наявність акту перевірки готовності закладу до нового року. 2 Забезпечення безпечного проведення виробничого процесу. Розміщення обладнання і його відповідність нормам охорони праці в приміщеннях. Наявність і стан захисних пристроїв на обладнанні. Оформлення і ввід в експлуатацію по акту кабінетів, лабораторій, дільниць підвищеної безпеки і інших приміщень установ, закладу. Організація збереження кислот,лугів і інших ядохімікатів, горючих речовин і ЛЗР. Проведення навчань та перевірки знань з охорони праці працівників та спеціалістів з охорони праці проводяться та відповідають вимогам чинних нормативно-правових актів. стаття 18 ЗУ N Освіта керівного складу, а також займані працівниками посади кваліфікаційним вимогам, зазначеним у нормативно-правових актах з охорони праці, відповідають. стаття 13 ЗУ N ; стаття 40 ЗУ N ; стаття 18 ЗУ N ; стаття 22 КУ N   Фактичний стан виробництва вимогам нормативно-правових актів з охорони праці, що охоплюються умовами дозволу, відповідає. стаття 21 ЗУ N ; статті 19, 24 ЗУ N